گفت و گوی ِ سومــ

دخترم دلبستگی؛دلواپسی و دلتنگی می آورد 

اگر طاقت ِ این دو فرآیند ِ لعنتی را نداری هرگز دلبسته نشو ...
امضا :مادری که‌پیوسته دوستدار ِ چشمهای توست

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان