گفت و گویِ چهارمـ

دخترم همیشه به یاد داشته باش 

آدم هایی که واقعا به چیزی معتقدند 

به آن عمل میکنند

وآن هایی که اعتقاد پوچی به چیزی دارند 

آن را به دیگران می آموزند...


امضا:مادری که عطر ِ موهای تو را عاشق است

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان