...

من شکسته ام 
هزار تکه ام 
حتی توانی برای جمع کردن خرده های خودم ندارم 
نمیتونم آه بکشم فقط اشک فقط اشک...

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان