و اگر نبود حافظ قطع جیبی چگونه شبهای محزون خوابگاه به صبح میرسید؟

میفرماید: در شب قدر ار صبوحی کرده ام عیبم مکن

سرخوش آمد یار و جامی برکنار طاق بود :-)طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان