عصیان

دختر سر به زیر آرام و حرف گوش کن درونم به لخ لخ افتاده
بیشتر از هر زمان دیگه ای میل به سرکشی دارم
زورم و توانم به مسئله ی اصلی نمیرسه روبروی خرده مسائل می ایستم
دیشب مثل تمام یکسال گذشته به رفتن فکر کردم
دونستن این که به جای حل و مقابله با مساله بخوام ازش فرار کنم آزارم میده
اما بیشتر از این درتوانم نیست.


طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان