برث دی!

3 روز تا تولدم مونده
و من اینقدر ناراحتم و اینقدر عجیب ناراحتم که دوست دارم تاریخ مرگ و تولدم یکی شه!
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان