روز جهانی چپ دست ها

خیلی جالبه که تو کارنامه ی دوستیم همیشه یه دوست چپ دست داشتم😂

ولی خیلی جالبه نمیدونم چرا یه ویژگی دارن همشون و اون دقتشونه
همیشه به اینکه آدم جزئی نگری هستم تکیه کردم ولی وقتی کنار یه چپ دست به یه موضوع واحد نگاه کردم فهمیدم همچین جزئی نگر هم نیستم:)

*خیلی نامردی نیست که حتی قیچی براساس آناتومی دست چپ طراحی نشده؟

پریا روزت مبارک (خانوم دکتر چپ دست بیان)😉👄


طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان